David

Una foto més des de les Dolomites dels motards de la RPC.

Les Dolomites és patrimoni Munidal de la UNESCO