Bene

En Bene, aquest dies està fent el camí de Santiago….per això no ens va poder acompanyar el divendres, però a la seva manera ha volgut participar i va fer el un tram amb la samarreta!!!